logo

เข้าระบบ
Username:
Password:
Forgotten password?

ข่าวสาร


ร้านที่ได้รับความนิยม

การเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
(0 Reviews)


ผู้เขียน :  นพ มหิษานนท์
ISBN  : 9786167502199
จำนวน : 184 หน้า

"การเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า" เล่มนี้ จะเปลี่ยนให้คุณกลายเป็นช่างไฟได้โดยสอนให้รู้จักกับวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า เริ่มปูพื้นฐานให้รู้จักกับระบบไฟฟ้า รู้จักระบบการจ่ายไฟ มิเตอร์ไฟ สายดิน สายไฟ จนกระทั่งเดินสายไฟ ปลั๊กไฟได้เอง ไม่ต้องเสียเงิน เสียเวลาไปพึ่งพาช่างไฟ แถมด้วยความรู้เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และวิธีประหยัดไฟ นอกจากนี้ ยังบอกวิธีแก้ปัญหาสามัญที่พบเห็นกันอยู่เป็นประจำ อย่างเช่น ปัญหาปิดสวิตช์ไฟแล้วหลอดไฟยังมีแสงเรืองๆ อยู่ ปัญหาหลอดไฟกระพริบนานกว่าจะติด ปัญหาต่อสายไฟผิด และสิ่งสำคัญที่สุด ในกรณีที่เราจ้างช่างไฟมาทำงาน คือปัญหาความเสี่ยงจากช่างไฟต้มตุ๋น และแนะวิธีตรวจสอบการทำงานของช่างไฟ อธิบายเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย

สารบัญ
บทที่ 1 รู้จักกับระบบไฟฟ้า 
บทที่ 2 วัสดุ อุปกรณ์ เเละเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเเละสมควรมีไว้ติดบ้าน 
บทที่ 3 อุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้า (Circuit Breaker) 
บทที่ 4 สายไฟ การเลือกใช้อุปกรณ์สายไฟ เเละขนาดสายไฟ 
บทที่ 5 เทคนิคต่างๆ ของการเดินสายไฟ 
บทที่ 6 เทคนิคการเชื่อมต่อสายไฟฟ้า 
บทที่ 7 การพันเทปกาว เเละการต่อสายเข้ากับอุปกรณ์ 
บทที่ 8 เทคนิคการเดินสายไฟ เเละหลักการพิจารณา 
บทที่ 9 การเพิ่มเติมสายไฟจากตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า เเละการเปลี่ยนเบรกเกอร์สวิตช์ชนิดต่างๆ 
บทที่ 10 สายดินที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร


Price:  ฿119.00 

Share |


Click here to go back to the product category