logo

เข้าระบบ
Username:
Password:
Forgotten password?

ข่าวสาร


ร้านที่ได้รับความนิยม

OPEN TYPES
(0 Reviews)


ผู้เขียน :  ปราสาท วีรกุล, ปริญญา โรจน์อารยานนท์, โรจ สยามรวย, ประชา สุวีรานนท์
ISBN  : 9789749300800
จำนวน : 248 หน้า

หนังสือเล่มนี้ขอใช้ตัวอักษรบอกเล่าถึงความงดงามของลายเส้นตัวอักษร จากผู้คร่ำวอดในวงการออกแบบฟอนต์ภาษาไทยและ 12 นักออกแบบตัวพิมพ์ไทยที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการประกวดแบบตัวพิมพ์ไทย เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ของชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ซึ่งจะให้ทั้งความรู้ในเรื่องของตัวพิมพ์ไทย บทสัมภาษณ์จากผู้ออกแบบฟอนต์ทั้ง 12 ท่าน รวมไปถึงกรณีศึกษาจาก “คำทำฟอนต์” เพื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้ถึงเบื้องหลังเบื้องลึกก่อนที่จะมาเป็นตัวอักษรที่เราพบเห็นในงานพิมพ์ต่างๆ 

สารบัญ
Part 1 Introduction 
Part 2 Type Design Talk 
Part 3 Special Article 
Part 4 Case Study


Price:  ฿237.00 

Share |


Click here to go back to the product category