logo

เข้าระบบ
Username:
Password:
Forgotten password?

ข่าวสาร


ร้านที่ได้รับความนิยม

เปิดตำนานซ่อมทีวีสีโซนี่เวกก้า 2 แท่น +CD
(0 Reviews)


ผู้เขียน :  ปรีชา จันทวงศ์
ISBN  : 9789749313299
จำนวน : 153 หน้า

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ ว่าด้วย การซ่อมทีวีสีโซนี่เวกก้า ไม่ว่าจะเป็น เทคนิคการซ่อม การทำงาน แนวการปฏิบัติ 
การวัดอุปกรณ์ การใช้สโคป เพื่อแยกปัญหาในการซ่อม โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของผู้ชำนาญ “เปิดตำนาน ซ่อมทีวีสีโซนี่เวกก้า” เล่มนี้ จึงเปรียบเสมือนคู่มือสำหรับผู้สนใจทั่วไป นำไปศึกษา ฝึกฝน และปฏิบัติ จนเกิดความชำนาญ ซึ่งสามารถยึดเป็นอาชีพได้ต่อไป

สารบัญ
- หลักการทำงานภาคจ่ายไฟ+135 โวลย์ 
- ขั้นตอนการซ่อมภาคจ่ายไฟBG3S 
- หลักการทำงานไฟสูงแท่น BG3S 
- ขั้นตอนซ่อมไฟ สูง 
- อาการเสียบ่อยภาคไฟสูง 
- ตำนานฮอร์เอาท์โซนี่ 
- การเข้าเซอร์วิสโหมด 
- การวัดสวิทย์ชิ่ง 2SK2845 
- การวัดหม้อแปลง T 604 
ฯลฯ


Price:  ฿195.00 

Share |


Click here to go back to the product category