logo

เข้าระบบ
Username:
Password:
Forgotten password?

ข่าวสาร


ร้านที่ได้รับความนิยม

การวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์..แบบง่ายๆ 2
(0 Reviews)


ผู้เขียน :  ณรงค์ สุขช่วย
ISBN  : 9786169049401
จำนวน : 112 หน้า

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาต่อเนื่องจาก หนังสือการวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบง่ายๆ 1 เป็นการนำรายละเอียดและขั้นตอนการวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อาทิเช่น สวิทซ์ ลำโพง ไดโอดเปล่งแสง หม้อแปลง ฟลายแบค เฟต ไอซี ออฟโต้-ไอโวเลต ไทรีสเตอร์ และอีกหลากหลาย แถมด้วยการใช้มิเตอร์ดิจิตอล ที่ยังติดค้างกันอยู่จากเล่ม 1 มานำเสนอต่อ เพื่อให้ครอบคลุมการวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้มากขึ้น

:: สารบัญ
- การวัดสวิทช์ 
- การวัดลำโพง 
- การวัดหม้อแปลง 
- การวัดไดโอดเปล่งแสง 
- การวัดเฟต (FET) 
- การวัดมอสเฟต (MOSFET) 
- การวัดออปโต้-ไอโซเลต 
- การวัดไอซี (IC) 
- การวัดไทริสเตอร์ 
- วิธีวัด SCR 
ฯลฯ


Price:  ฿100.00 

Share |


Click here to go back to the product category