logo

เข้าระบบ
Username:
Password:
Forgotten password?

ข่าวสาร


ร้านที่ได้รับความนิยม

คำราชาศัพท์ไทย
(0 Reviews)


ผู้เขียน :  ฝ่ายตำราวิชาการ
ISBN  : 9786167471020
จำนวน : 192 หน้า

รวบรวมคำราชาศัพท์ในหมวดต่างๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ในการใช้คำราชาศัพท์ อธิบายอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ใช้เป็นแนวทางในการใช้ราชาศัพท์ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยรักษาวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติให้ดำรงอยู่ตลอดไป

สารบัญ
- เบื้องต้นกับราชาศัพท์ไทย 
- คำราชาศัพท์ที่ใช้ในงานราชพิธีและการพระราชกุศล 
- คำที่ใช้สำหรับพระภิกษุสงฆ์ 
- คำสุภาพ 
- การเขียนหนังสือถึงบุคคลต่างๆ 
- ตารางคำราชาศัพท์เฉพาะหมวด 
- ตารางรวมคำราชาศัพท์ท่องจำ


Price:  ฿55.00 

Share |


Click here to go back to the product category