logo

เข้าระบบ
Username:
Password:
Forgotten password?

ข่าวสาร


ร้านที่ได้รับความนิยม

ศัพท์บัญชี
(0 Reviews)


ผู้เขียน :  ฝ่ายตำรากู๊ดอินเตอร์บุ๊คส์
ISBN  : 9786167724003
จำนวน : 320 หน้า

การทำบัญชีที่ถูกขั้นตอนและหลักการนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งของผู้ที่เรียนหรือทำงานด้านบัญชี เพราะต้องใช้ทั้งความรู้ความละเอียดรอบครอบในการทำบัญชี ฉะนั้นการมีพื้นฐานการเรียนบัญชีที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะสามารถเรียนบัญชีในขั้นที่สูงขึ้นต่อไปได้ ทางผู้จัดทำจึงได้ทำการรวบรวมคำศัพท์เฉพาะทางบัญชีพร้อมความหมายและคำอธิบายคำศัพท์ตั้งแต่หมวด A-Z ขึ้นสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนบัญชีต่อไป

สารบัญ
- หมวด A 
- หมวด B 
- หมวด C 
- หมวด D 
- หมวด E 
- หมวด F 
- หมวด G - H 
- หมวด I - J - K 
- หมวด L 
- หมวด M


Price:  ฿125.00 

Share |


Click here to go back to the product category