logo

เข้าระบบ
Username:
Password:
Forgotten password?

ข่าวสาร


ร้านที่ได้รับความนิยม

เรื่องที่ต้องรู้ในชาตินี้ กรรม ภพชาติ นรก สวรรค์ มีจริง และธรรมะคือทางสว่าง
(0 Reviews)


ผู้เขียน :  ณนัฐธ์ ทัตกาน (อกาลิโก)
ISBN  : 9786169017073
จำนวน : 208 หน้า
 
ทุกสรรพสิ่งล้วนอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม...กรรม...คือ การกระทำทั้งดีและชั่ว จึงไม่น่าแปลกใจที่แต่ละคนที่เกิดมาจะมีความแตกต่างทั้งสติปัญญา ฐานะ รูปร่างหน้าตาล้วนแล้วแต่เป็นไปตามกรรมที่ตนเองได้สะสมมาที่สำคัญพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า มนุษย์เราเกิดมามีอิสระในการที่จะเลือกทำ และไม่ทำกรรมแบบใด ไม่สามารถอ้างว่าที่เป็นคนเช่นนี้ เพราะพ่อแม่ปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย ดังนั้นเมื่อเราเลือกกระทำดี หรือชั่วแล้วก็ต้องรับวิบาก 
หรือผลแห่งการกระทำนั้นเองอย่างไม่มีข้อแก้ตัวปาฏิหาริย์ห้อง 138 เป็นเรื่องราวชีวิตจริง ของเด็กมัธยมฯ กลุ่มหนึ่ง ในสังคมไทยที่พบกับเรื่องแปลกเหนือธรรมชาติ และด้วยการฝึกฝนสมาธิ จนเกิดปัญญาอิทธิฤทธิ์ได้ล่วงรู้ถึงกรรม...ภพชาติของตนเองว่า แท้จริงแล้วเขาเป็นใคร? มาจากไหน? และเกิดมาเพื่อทำสิ่งใดให้โลกนี้? แม้ว่าเนื้อหาแต่ละบรรทัดที่กำลังจะผ่านสายตาผู้อ่านขณะนี้ จะฉาบเคลือบไปด้วยเรื่องราวอภินิหารมากมาย 
แต่นั่นก็เปรียบเป็นแค่รสชาติที่ทำให้อ่านสนุกสนาน 
 
แต่เนื้อประโยชน์ที่นำเรื่องจริงมาตีแผ่ นอกจากต้องการยืนยันว่าผลแห่งกรรมนั้นมีจริงและสามารถติดตามไปทุกภพชาติแล้วก็คือ ตัวอย่างของ 
การปฏิบัติสมาธิของเด็กเหล่านี้ ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ ผู้อ่านจะได้พบกับวิชาสมาธิใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน นับได้ว่าเป็นการปฏิบัติสมาธิในสายสมถกรรมฐานรูปแบบหนึ่งครูบาอาจารย์หลายท่านอธิบายว่า สมถกรรมฐาน เป็นการใช้สมาธิกดจิตเพื่อให้จิตไม่แส่ส่าย โดยใช้การบริกรรม หรือการกำหนดนิมิตต่างๆ เป็นกุศโลบายในการโน้มนำให้จิตนิ่งว่ากันว่า การปฏิบัติสมถกรรมฐาน เมื่อปฏิบัติไปที่สุดก็จะได้แค่ปัญญาอิทธิฤทธิ์สามารถเห็นภพชาติ เห็นนรก เห็นสวรรค์ได้ แต่ไม่อาจทำให้เกิดปัญญาเห็นดวงธรรมที่แท้และทางสายเอกแห่งปัญญาที่แท้จริงก็คือ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในสายตาของเด็กนักเรียนห้อง 138 สมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานก็ไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด เมื่อมีสมถะก็ต้องมีวิปัสสนาเหมือนมีรูปก็ต้องมีนาม และไม่มีอะไรดีกว่าอะไรแต่ควรจะปฏิบัติคู่กันไปท้ายสุดผมอยากให้ผู้อ่านใช้วิจารณญาณในการอ่านมแยกน้ำและเลือกเอาแต่เนื้อที่เป็นประโยชน์ไปใช้ เพื่อความเจริญทางจิตวิญญาณของแต่ละคน
 
สารบัญ
- โองการสวรรค์ 
- ตามล่า...หาเด็กปริศนา 
- ดาว...ฝึกวิชาแผ่นน้ำขอบฟ้า 
- การฝึกวิชาแผ่นฟ้าขอบน้ำ 
- พุท...เด็กชายที่ระลึกอดีตชาติได้ 
- บทสวดอณุโมทนาแก่งเจ้ากรรมนายเวรและพระรัตนตรัย 
- น้ำ...นางฟ้ากลับชาติมาเกิด 
- วิน...เด็กชายตาทิพย์ 
- พญาครุฑกลับชาติมาเกิด! 
- นก...กับเทพประจำกาย "กินรี" 
ฯลฯ


Price:  ฿139.00 

Share |


Click here to go back to the product category