logo

เข้าระบบ
Username:
Password:
Forgotten password?

ข่าวสาร


ร้านที่ได้รับความนิยม

คู่มือการตรวจซ่อมปรินเตอร์ 5 ฉบับเจาะลึกเลเซอร์สี
(0 Reviews)


ผู้เขียน :  ศักดา ทิพย์เจริญ
ISBN  : 9789742255640
จำนวน : 200 หน้า

คู่มือการตรวจซ่อมปรินเตอร์ เล่ม 5 จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจซ่อมเข็มในส่วนแรกโดยเฉพาะอาการเสียที่มักเกิดขึ้นบ่อยๆเช่นอาการหัวพิมพ์วิ่งชนแคร่อาการพิมพ์แล้วตัวหนังสือขาด เป็นต้น เนื้อหาส่วนต่อไปเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอิ้งก์เจ็ต เช่น Canon, Brother, Epson และอีกหลากหลาย เป็นการถอดประกอบและซ่อมแบบเจาะลึก รวมทั้งการล้างหัวพิมพ์เคลียตลับโดยละเอียด ส่วนท้ายเป็นเรื่องหลัการทำงานของเครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบสี 
และเทคนิคการซ่อมเครื่องที่อธิบายเนื้อหาไว้อย่างละเอียด สามารถปฏิบัติตามได้ทันที

สารบัญ
บทเรียนที่ 1 การตรวจซ่อมเครื่องพิมพ์ (Printer Repairing) 
บทเรียนที่ 2 ซ่อมเครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม, ตรวจซ่อมอาการหากิน 
บทเรียนที่ 3 การตรวจซ่อมเครื่อง Canon All In One รุ่นยอดนิยม+อาการหากิน 
บทเรียนที่ 4 การตรวจซ่อมเครื่อง Brother All In One รุ่นยอดนิยม+อาการหากิน 
บทเรียนที่ 5 การตรวจซ่อมเครื่อง Epson All In One ตรวจซ่อมอาการหากิน 
บทเรียนที่ 6 ซ่อมเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์สี HP Color Laser 
บทเรียนที่ 7 ความจริงแห่งชีวิต ตอนที่ 2


Price:  ฿259.00 

Share |


Click here to go back to the product category