logo

เข้าระบบ
Username:
Password:
Forgotten password?

ข่าวสาร


ร้านที่ได้รับความนิยม

คู่มือการตรวจซ่อมปรินเตอร์ 4 ฉบับเจาะลึกปรินเตอร์
(0 Reviews)


ผู้เขียน :  ศักดา ทิพย์เจริญ
ISBN  : 9789743009006
จำนวน : 200 หน้า

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการซ่อมปรินเตอร์แบบเจาะลึกละเอียดทุกแง่มุม ไม่วาจะเป็นการตรวจซ่อมเครื่องเลเซอร์ปรินเตอร์ อิงค์เจต เคลียร์ซับหมึก 
เคลียร์ตลับ พร้อมเทคนิคล้างหัวพิมพ์ ต่ออิงค์แทงค์ การซ่อม Epson, Cannon, Brother, HP ซ่อมภาคจ่ายไฟ เติมหมึกองค์เจต เลเซอร์ และอื่นๆ 
อีกหลากหลายที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมภาพประกอบชัดเจน เข้าใจง่าย

สารบัญ
บทเรียนที่ 1 หลักการทำงานเครื่องพิมพ์อิงค์เจต (InkJet Printer) 
บทเรียนที่ 2 การเติมหมึก, เคลียร์ตลับ, และเคลียร์ผ้าซับหมึก 
บทเรียนที่ 3 หลักการติดตั้งระบบอิงแทงค์ (Ink Tank System) 
บทเรียนที่ 4 การล้างหัวพิมพ์และซ่อมภาคจ่ายไฟ 
บทเรียนที่ 5 เทคนิคการซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
บทเรียนที่ 6 การถอด-ประกอบ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
บทเรียนที่ 7 การถอด-ประกอบชุดรีดร้อนหรือฟิวเซอร์ (Fuser Unit) 
บทเรียนที่ 8 การถอด-ประกอบชุดยิงแสงเลอเซอร์(Laser Scanner) 
บทเรียนที่ 9 การเติมหมึกและซ่อมตลับหมึก (Toner Refill) 
บทเรียนที่ 10 การซ่อมเครื่องยี่ห้อซัมซุง Ml-1640 
ฯลฯ


Price:  ฿259.00 

Share |


Click here to go back to the product category