logo

เข้าระบบ
Username:
Password:
Forgotten password?

ข่าวสาร


ร้านที่ได้รับความนิยม

ของดีศรีลังกา คู่มือนำเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
(1 Reviews)


ผู้เขียน :  ลังกากุมาร
ISBN  : 9786169110408
จำนวน : 480 หน้า
“ของดีศรีลังกา” เป็นหนังสือนำเที่ยวสถานที่สำคัญของประเทศศรีลังกา เริ่มต้นเนื้อหาด้วยการกล่าวถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยสังเขป เพื่อให้ผู้อ่านเห็นความเป็นมาของศรีลังกาตั้งแต่เบื้องต้น จากนั้นเชิญชวนผู้อ่านให้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแต่ละมณฑล 
ด้วยการนำเสนอข้อมูลอย่างละเอียดรอบด้าน นอกจากศาสนสถานของชาวพุทธแล้ว ยังกล่าวถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอื่นด้วย ดังเช่น เทวาลัยของชาวฮินดู โบสถ์ของชาวคริสต์ และมัสยิดของชาวมุสลิม จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่การอธิบายลงลึกถึงรายละเอียดประเด็นสำคัญเกี่ยวกับพัฒนาการของศิลปวัตถุของชาวพุทธลังกา และพยายามสอดแทรกเนื้อหาว่าด้วยวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวลังกา ส่วนบทสุดท้ายแนะนำผู้อ่านให้รู้จักกับบทสนทนาภาษาสิงหลเบื้องต้น เหตุเพราะชาวสิงหลค่อนข้างภาคภูมิใจในภาษาแห่งตน หากสนทนาภาษาสิงหลพอได้ ย่อมเป็นการง่ายต่อการสร้างความเป็นมิตร เป็นผลให้การเดินทางท่องเที่ยวสะดวกสบายราบรื่น
 
สารบัญ
- ภูมิศาสตร์ลังกา 
- ชื่อบ้านนามเมือง 
- ผู้คนบนเกาะ 
- มหานครรำลึก 
- อาณานิคมคนนอก 
- เรื่องเล่าวันวาน 
- สถานการณ์ปัจจุบัน 
- มณฑลเหนือ 
- มณฑลกลางตอนเหนือ 
- มณฑลกลาง 
- มณฑลสบรคามูวะ 
- มณฑลใต้ 
- มณฑลตะวันตก


Price:  ฿300.00 

Share |


Click here to go back to the product category