logo

เข้าระบบ
Username:
Password:
Forgotten password?

ข่าวสาร


ร้านที่ได้รับความนิยม

ส่องจิตทะลุกรรม บันทึกธรรมกับอาจารย์แม่ดอลลี่ ปายะนันทน์
(0 Reviews)


ผู้เขียน :  อาจารย์แม่ดอลลี่ ปายะนันทน์, เปลวทองธรรม
ISBN  : 9789747508703
จำนวน : 205 หน้า

หนังสือเล่มนี้นำเสนอสาระธรรมอันตื่นใจ เกี่ยวกับเรื่องราวของ "อาจารย์แม่ดอลลี่" ให้ผู้อ่านได้สัมผัส ตั้งแต่การนำไปรู้จักเส้นทางชีวิตของท่าน จากนั้นจะพาไปสู่สะพานเชื่อมความลับของสวรรค์ กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษญ์ด้วยตัวเราเองผ่านจิตที่มองเห็น และการช่วยแนะแก้ไขปัญหาโดยนำเสนอในเชิงอุทาหรณ์ รวมถึงการบอกเล่าความเชื่อผิดๆ ของผู้คนที่ไม่ยึดถือและไม่เคารพตัวเอง แต่กลับเชื่อดวงและบุคคลที่อ้างว่ารู้เห็นกรรมและพาไปแก้กรรมได้ นำมาซึ่งความทุกข์ไม่รู้จบ เป็นหนังสือที่จะนำพาประสบการณ์ธรรมของผู้ที่เคยสัมผัสจิตอาจารย์แม่ มาเป็นกรณีศึกษาเพื่อเน้นย้ำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวิธีคิดที่ทำร้ายตัวเองของมนุษย์

สารบัญ
บทที่ 1 รู้จักอาจารย์แม่ "ดอลลี่ ปายะนันทน์" 
บทที่ 2 แก้กรรม ทำไม่ได้ ถ้า...ไม่รู้ว่า (ถาม-ตอบ) 
บทที่ 3 ไขประเด็นกรรม 
บทที่ 4 ประสบการณ์ไขกรรม 
บทที่ 5 สามตัวอย่างคนไขกรรม


Price:  ฿195.00 

Share |


Click here to go back to the product category