logo

เข้าระบบ
Username:
Password:
Forgotten password?

ข่าวสาร


ร้านที่ได้รับความนิยม

Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 ฉบับคู่กาย : ฟอร์ฟร้อนท์ เทร็ต มาเนจเม้นท์ เกตเวย์ 2010 ฉบับคู่กาย
(0 Reviews)


ผู้เขียน  : สมหวัง พัชอัย
ISBN  : 9786169093800
จำนวน : 296 หน้า

เรียนรู้การใช้งาน Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 หรือ ISA Server เวอร์ชัน 2010 ซอฟท์แวร์ทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยตัวใหม่ล่าสุดจากไมโครซอฟท์ที่สร้างขึ้นตามแนวคิด Unified Threat Management (UTM) ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการรักษาความปลอดภัย 
การเพิ่มความเร็วในการใช้งาน การสร้างการเชื่อมต่อระยะไกล การเก็บบันทึกการใช้งาน การสร้างรายงาน ตลอดจนการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องเขียนโดยผู้มีประสบการณ์จริงและได้รับใบประกาศนียบัตร (Certificate) รับรองความสามารถจากไมโครซอฟท์ เนื้อหาเรียนรู้ง่าย อธิบายเป็นลำดับขั้นตอนพร้อมภาพประกอบ มีการยกสถานการณ์จริงมาเสริมความเข้าใจ เหมาะสำหรับผู้ดูแลระบบ วิศวกร ผู้สนใจเทคโนโลยีความปลอดภัย ตลอดจนนักศึกษาที่ต้องการหาความรู้ใหม่ๆ

สารบัญ
บทที่ 1 ทำความรู้จักกับ Forefront TMG 
บทที่ 2 วางแผนก่อนการติดตั้ง Forefront TMG 
บทที่ 3 การติดตั้ง Forefront TMG 
บทที่ 4 ควบคุมการใช้งานอย่างง่ายๆ ด้วยไฟร์วอลล์ 
บทที่ 5 เร่งความเร็วและสร้างเกราะกำบังชั้นดีด้วยพร็อกซี 
บทที่ 6 ปกป้ององค์กรอย่างมั่นใจด้วย Intrusion Prevention System 
บทที่ 7 เปิดให้บริการเซิร์ฟเวอร์ภายในด้วย Publishing 
บทที่ 8 รวมลิงค์อินเทอร์เน็ตเพื่อการใช้งานอย่างมั่นใจด้วย ISP Redundancy 
บทที่ 9 เชื่อมต่อเข้าหากันอย่างใกล้ชิดด้วย Virtual Private Network 
บทที่ 10 สร้างปราการด่านสำคัญให้ระบบเมลเซิร์ฟเวอร์


Price:  ฿229.00 





Share |


Click here to go back to the product category