logo

เข้าระบบ
Username:
Password:
Forgotten password?

ข่าวสาร


ร้านที่ได้รับความนิยม

พื้นฐาน+ประยุกต์ใช้ PivotTable+PivotChart ใน MS Excel ฉบับเข้าใจง่าย
(0 Reviews)


ผู้เขียน :  สุเทพ โลหณุต
ISBN  : 9786167119366
จำนวน : 320 หน้า

หนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้ผู้ใช้โปรแกรม MS Excel สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการใช้โปรแกรมให้เก่งขึ้น โดยอาศัย PivotTable และ PivotChart เป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลอันแสนยุ่งยาก ให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆ ซึ่งเเบ่งเนื้อหางานออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ปูพื้นฐานแนวความคิดและความรู้ในการพัฒนาและออกแบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ พร้อมวิธีการปรับแต่งตาราง PivotTable ให้เหมาะสมกับประเภทงานที่ต้องการนำเสนอ ส่วนที่ 2 แนะนำเคล็ดไม่ลับวิธีการบริหารจัดการข้อมูลด้วยฟังก์ชันและ VBA ให้การใช้งานและการเข้าถึงข้อมูลเป็นเรื่องง่ายกว่าที่คิด ส่วนที่ 3 ต่อยอดแนวคิดทางธุรกิจและวิธีการนำเสนอข้อมูลแบบใหม่ พร้อมเวิร์กช็อปที่จะช่วยให้เข้าใจการใช้งาน PivotTable และ PivotChart ได้อย่างถ่องแท้มากขึ้น พร้อมเสริมทัพด้วยฟังก์ชันใหม่ๆ และเทคนิคการเขียนเงื่อนไข ที่สามารถประยุกต์เข้ากับงานในลักษณะต่างๆ ได้อย่างลงตัว ตลอดจนการค้นหาและจัดการกับข้อมูล อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติตามได้ทันที

สารบัญ
บทที่ 1 ออกแบบฐานข้อมูลและสร้าง Pivot Table เบื้องต้น 
บทที่ 2 ประยุกต์ใช้ฐานข้อมุลประเภทต่างๆ 
บทที่ 3 ปรับแต่ง Pivot Table แบบมืออาชีพ 
บทที่ 4 จัดการ Pivot Table ด้วยฟังก์ชัน 
บทที่ 5 บริหารและจัดการข้อมูลด้วย Pivot Table 
บทที่ 6 ปรับแต่งการใช้งาน Pivot Table ด้วย Scenario 
บทที่ 7 ปรับแต่งการใช้งาน Pivot Table ด้วย VBA 
บทที่ 8 เคล็บไม่ลับเทคนิคการใช้ Pivot Table 
บทที่ 9 รวม Workshop ประยุกต์ใช้ และการแก้ปัญหาทางธุรกิจด้วย Pivot Table 
บทที่ 10 ใช้งานแผนภูมิและกราฟทางด้านงานธุรกิจ 
บทที่ 11 เทคนิคการปรับแต่งกราฟ และการประยุกต์ใช้งานโดยกำหนดเงื่อนไข 
บทที่ 12 เคล้บไม่ลับกับเทคนิคการใช้กราฟ สำหรับงานด้านธุรกิจ 
บทที่ 13 การวิเคราะห์และสรุปผลอย่างมืออาชีพ


Price:  ฿199.00 

Share |


Click here to go back to the product category