logo

เข้าระบบ
Username:
Password:
Forgotten password?

ข่าวสาร


ร้านที่ได้รับความนิยม

พุทธศาสนสุภาษิต วิถีแห่งความคิดชาวพุทธ
(0 Reviews)


ผู้เขียน :  เชิด เจริญรัมย์
ISBN  : 9789741660605
จำนวน : 125 หน้า

รวมพุทธศาสนสุภาษิตสำหรับชาวพุทธ พร้อมคำอธิบายที่เข้าใจง่าย และภาพประกอบสี่สีสวยงาม เป็นวิถีทางแห่งการดำเนินชีวิต เป็นกรอบความคิดที่ใช้พัฒนาตนเองและสังคมไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน การทำธุรกิจ หรือประกอบกิจการต่างๆ

สารบัญ
1. คบคนเช่นไร ย่อมเป็นคนเช่นนั้น 
2. คบคนชั่วนำแต่ความทุกข์มาให้ 
3. พูดอย่างไร ต้องทำอย่างนั้น 
4. การชนะตนเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุด 
5. มนุษย์ผู้เห็นแก่ตัวเป็นคนสกปรก 
6. ผู้ไม่ประมาท ย่อมไม่ตาย 
7. ความดี อันคนดีทำได้ง่าย 
8. ฆ่าความโกรธได้ ย่อมอยู่เป็นสุข 
9. จิตที่ฝึกดีแล้ว นำสุขมาให้ 
10. การให้ธรรมะ ย่อมชนะการให้ทั้งปวง


Price:  ฿150.00 

Share |


Click here to go back to the product category